Angela Heijboer

         
Inspirerende belevenissen met de natuur als spiegel!

De volgende referenties en quotes zijn van collega's waarmee is samengewerkt in het bedrijfsleven en in het onderwijs:


In mijn huidige functie waar ik begon als hoofd bedrijfsvoering bij het Edudelta college en inmiddels door een overname werkzaam ben als Facility manager bij Lentiz mbo Barendrecht:
Ik heb Angela leren kennen als een enthousiaste, intelligente, mensgerichte manager die in elke organisatie een welkome collega zal zijn.
Angela heeft een scherp inzicht en heeft alle facetten op het vlak van bedrijfsvoering en facilitair management onder de knie.
Daarnaast is ze nooit te beroerd om zelf mee te draaien in de operatie als de situatie daarom vraagt.
Wat moet ik eigenlijk nog meer zeggen?
Ik hoop dat ze collega blijft! (Evert van Dijk, directeur Lentiz mbo Barendrecht en OZHW Groen College) 


Angela is een opgewekt persoon en zeer betrokken bij collega’s. Ze weet wat er speelt binnen de organisatie en haar werklocatie.
Angela houdt van uitdagingen. Ze bijt zich ergens in vast en zal niet snel los laten.
(Bernadette Maat - de Boer, oud-collega beleidsmedewerker mbo Edudelta)


In de periode dat ik werkzaam was als docent richting Management en Paardenhouderij op een mbo-school.

LS,

Ik heb Angela ervaren als een gedreven en assertieve collega met oog voor de deelnemers. Ze ziet en doorziet snel knelpunten waarop ze adequaat en resoluut op reageert. In haar stijl van werken houdt ze van en is ze gebaat bij korte lijnen. Daarbij is oplossingsgericht werken een van haar grote pluspunten.

Werk en uitvoeringsvoorstellen werden ons team altijd besproken en met meerderheid van stemmen aangenomen, mocht dit afwijken van haar standpunt dan geeft ze aan waar volgens haar de knelpunten zitten, maar voerde het gemeenschappelijk aanvaarde voorstel conform de afspraken uit. Mocht het blijken dat de uitvoering zodanig positief uitviel, dan is ze de eerste die aangeeft dat het de goede keus was.

Niet alleen heeft ze oog voor de deelnemers, ook voor haar collegae. Als ze notitie kreeg van stress, ongemak of andere zaken waardoor collegae in de knel kunnen komen, is ze de eerste die een helpende hand toesteekt. Daarbij was ze nooit te beroerd om meer tijd er in te steken dan haar rooster technisch was toebedeeld.

Angela is een collega die je altijd scherp houdt, kritisch en analytisch naar zaken kijkt en snel vooruit wil. Een kwaliteit die in een ondernemende en snel veranderende omgeving met korte lijnen zeker op zijn plaats is.

 

Met vriendelijke groet

G de J

Docent Economie en Management

AOC Oost Locatie ENSCHEDE


In de periode dat ik werkzaam was als manager Speciale Uitgaven bij een landelijke uitgever:

Angela is duidelijke zo'n medewerker, als zij eenmaal haar uitdaging ziet er ook voor gaat. Zij is dan ook niet bang uitdagingen aan te gaan. Zij is loyaal en vasthoudend naar haar directe leidinggevende en collega's en is een plezierige persoonlijkheid om mee om te gaan. In haar periode in Rotterdam als manager van de afdeling Speciale Uitgaven stond zij er vaak alleen voor. In deze situatie laat zij zich niet kennen en pakt dan ook alles aan om tot een goed resultaat te komen. Zij stelt het wel op prijs om met respect behandeld te worden en dat spreekt ze dan ook uit. Zij is een goede collega om mee samen te werken.

Met vriendelijke groet,

MH
Uitgever Wegener SpeciaalMedia 


Hieronder een aantal quotes van collega's van RAD Hoeksche Waard, waar ik de rol had van Coördinator Bedrijfsbureau:


"Ik heb Angela leren kennen als een open, eerlijke en betrokken persoonlijkheid met een positieve grondhouding. Angela onderscheidde zich door haar commitment en enthousiasme. Deze aspecten heeft ze ook overgebracht op de medewerkers van haar team. In de afgelopen periode heeft Angela een aantal positieve veranderingen doorgevoerd binnen het bedrijfsbureau." - MH, directeur RAD HW.


"Ik heb Angela ervaren als een prettige, leergierige persoonlijkheid vol potentie. Zij is een warme empatische persoonlijkheid die zich snel inleeft in wat er nodig is om een goede samenwerking met de medewerkers te bewerkstelligen. Tevens heeft zij zich snel de bedrijfseigenschappen en de corebusiness eigen gemaakt. Goede communicatie is voor haar essentieel."- YL, management assistent en voormalig coördinator BB.


“Ik heb Angela bij de RAD Hoeksche Waard leren kennen als een enthousiast en goedlachs persoon. Door een open houding richting haar medewerkers was het voor Angela gemakkelijk om de aansluiting te vinden. Angela heeft een positieve en realistische levenshouding die zij tijdens haar werk laat zien.”- RS, HR-medewerker.